Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,454

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận dạng mẫu hình ảnh sử dụng mô-men Hu . Tác giả: CITA 2015*; ThS. Hoàng Lê Uyên Thục*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 2. Trang: 67. Năm 2017. (Jul 24 2017 3:12PM)
[2]Bài báo: NHẬN DẠNG DẤU VÂN TAY SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO. Tác giả: Nguyễn Sanh Thành, Võ Thị Bích Phương, Lê Hữu Duy, Phạm Văn Tuấn ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 95. Năm 2016. (Jun 14 2016 2:23PM)
[3]Bài báo: TĂNG HIỆU SUẤT TỐC ĐỘ XỬ LÝ KHUNG ẢNH TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ TRÊN PLATFORM KHÔNG ĐỒNG NHẤT. Tác giả: Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy, Pham Van Tuan, Cecile Belleudy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 11. Năm 2016. (Jun 17 2016 3:02PM)
[4]Bài báo: Gaussian Mixture Model Based Object Segmentation for Fall Detection. Tác giả: Phung Lai T.K, Tuan V.Pham
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Vietnam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: WIITC 2014. Trang: 4-11. Năm 2014.
(Jun 13 2015 3:55PM)
[5]Bài báo: A Study Of The Kalman Filter Applied to Visual Tracking. Tác giả: Huu Duy Le and Tuan Van Pham. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 58-62. Năm 2014. (Jun 21 2015 9:23PM)
[6]Bài báo: Gaussian Mixture Model Based Object Segmentation for Fall Detection. Tác giả: Lai Thi Kim Phung and Pham Van Tuan. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence
marriage affairs open i want an affair
. Số: WIITC 2014. Trang: 4-11. Năm 2014.
(Jun 21 2015 9:21PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo nhận dạng biển số xe ô tô. Tác giả: Phan Ngọc Điệp, Trần Văn Đại, Trần Minh Tuấn, Phạm Văn Tuấn. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 482-488. Năm 2014. (Jun 15 2015 11:15PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu và chế tạo robot lau nhà thông minh. Tác giả: Trần Văn Líc, Nguyễn Bá Tuệ, Phạm Văn Tuấn. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 158-164. Năm 2014. (Jun 15 2015 9:32PM)
[9]Bài báo: Performance Assessment On Face Recognition Using Neural Network And Principle Component Analysis. Tác giả: Hoa K. Tran, Tuan V. Pham. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 40-44. Năm 2014. (Jun 21 2015 9:22PM)
[10]Bài báo: So sánh phương pháp nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bằng một camera dùng DTW và HMM. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục ; Phạm Văn Tuấn ; Shian-Ru Ke. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 64-68. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[11]Bài báo: Performance Assessment On Face Recognition Using Neural Network And Principle Component Analysis. Tác giả: Hoa K. Tran, Tuan V. Pham
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 40-44. Năm 2014. (Jun 21 2015 9:22PM)
[12]Bài báo: Phát hiện và bám đuổi cá. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Nhật, Huỳnh Như Kiên, Phạm Văn Tuấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông, và Công nghệ thông tin
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 279-284. Năm 2014.
(Jun 15 2015 11:11PM)
[13]Bài báo: Hệ thống nhận dạng dấu vân tay nhúng trên nền FPGA. Tác giả: Lê Văn Lợi, Lê Ngọc Ánh, Phạm Văn Tuấn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 266-272. Năm 2014. (Jun 15 2015 11:13PM)
[14]Bài báo: Găng tay phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người câm điếc. Tác giả: Nguyễn Xuân Tâm, Đỗ Nguyên Nghĩa, Bùi Văn, Phạm Văn Tuấn
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 329-336. Năm 2014.
(Jun 15 2015 11:14PM)
[15]Bài báo: Hệ thống đa chức năng hỗ trợ người khuyết tật. Tác giả: Trần Quang Nam; Dương Nguyễn Khánh Nam; Nguyễn Văn Tây; Phạm Văn Tuấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 47. Năm 2014.
(May 7 2014 4:52PM)
[16]Bài báo: A single camera fall detection using neural network. Tác giả: Ngo, Y.T.; Phung K.Lai; Pham, T.V.. The UD's Journal of Science and Technology. Số: 39. Trang: 270-280. Năm 2012. (Jun 13 2015 3:35PM)
[17]Bài báo: Threshold-based Versus Artifical Neural Network For Fall Detection. Tác giả: Khue Tra, Viet Q.Truong, Pham, T.V.. The 5th scientific conference of Da Nang University in 2012. Số: 39. Trang: 140-145. Năm 2012. (Jun 13 2015 3:36PM)
[18]Bài báo: Two-stage Recognition of License Plate Characters. Tác giả: Nguyen T.H. Anh, Dinh H. Vu, Tran M. Tuan, Phan T.H. Huyen, Pham V. Tuan. The UD's Journal of Science and Technology
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8[57]. Trang: 1-6. Năm 2012.
(Jul 3 2013 10:06PM)
[19]Bài báo: Tổng quan về các kỹ thuật nén audio chất lượng cao MP3 và AAC dung trong thiết bị số hiện nay. Tác giả: Phạm Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 39. Trang: 235-241. Năm 2010.
(Jun 13 2015 3:30PM)
[20]Bài báo: Giải pháp giảm nhiễu trong miền Wavelet để nâng cao hiệu suất nhận dạng tiếng nói tự động. Tác giả: Phạm Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 39. Trang: 271-277. Năm 2010.
(Jun 13 2015 3:28PM)
[21]Bài báo: Biến đổi Wavelet và ứng dụng nén ảnh. Tác giả: Phạm Văn Tuấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Bưu chính Viễn thông. Số: ISSN: 0866 - 7039. Trang: 16-19. Năm 2002. (Jun 13 2015 3:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Effective Camera-based Model for Fall Monitoring of the Elderly. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: Proceeding. Pages: 48-52. Year 2017. (Jun 13 2018 3:36PM)
[2]Article: Video-based Action Recognition to Assist Mild Cognitive Impairment Prediction. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke and Pham Van Tuan. International Journal of Computer Science and Information Security, ISSN 1947 5500 (ESCI). No: vol. 14(10). Pages: 24-33. Year 2016. (Jun 13 2018 3:37PM)
[3]Article: Fish Detection and Movement Tracking. Authors: Nhan D.M.Nguyen, Kien N. Huynh, Nhan V. Vo and Tuan.V. Pham. 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: ATC2015. Pages: 14-16. Year 2015. (Jun 13 2018 3:46PM)
[4]Article: Low cost architecture for Fall Detection System. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: 1. Pages: 1-5. Year 2014. (Jun 13 2018 3:38PM)
[5]Article: HW/SW architecture for fall detection system. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile Belleudy and Pham Van Tuan. Ấn Độ. No: 3. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 13 2018 3:39PM)
[6]Article: An Effective Video-based System for Human Fall Detection. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology , ISSN: 2278 - 1323. No: volume 3 issue 8. Pages: 2820-2826. Year 2014. (Jun 13 2018 3:40PM)
[7]Article: Low Power Architecture Exploration for Standalone Fall Detection System Based on Computer Vision. Authors: Hong Nguyen.T.K., Hassoon Fahama, Cecile. Belleudy, and Tuan.V.Pham. Vietnam. No: 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium. Pages: 169-173. Year 2014. (Jun 13 2015 3:57PM)
[8]Article: Power Evaluation of Sobel Filter on Xilinx Platform. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, and Tuan.V.Pham
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Monaco. No: 2014 IEEE Faible Tension Faible Consommation. Pages: 1-6. Year 2014. (Jun 13 2015 4:03PM)
[9]Article: Low Power Exploration Design Flow for Fall Detection System. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, and Tuan.V.Pham. France. No: GDR SOC/SIP. Pages: 143-145. Year 2014. (Jun 13 2015 4:04PM)
[10]Article: Fall Detection Application on an ARM and FPGA Heterogeneous Computing Platform. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, and Tuan.V.Pham. International Journal of Advanced Research in Elentrical, Electronics and Instrumentation Engineering. No: Vol.3, Issue 8. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 13 2015 4:06PM)
[11]Article: Performance and Evaluation Sobel Edge Detection on Various Methodologies. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, and Tuan.V.Pham
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Journal of Electronics and Electrical Engineering
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: Vol. 2, No. 1. Pages: 15-20. Year 2014.
(Jun 13 2015 3:59PM)
[12]Article: Human fall detection based on adaptive background mixture model and HMM. Authors: Khue Tra; Pham, T.V.. Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ATC. Pages: 95-100. Year 2013.
(Jun 13 2015 3:49PM)
[13]Article: A Review on Video-Based Human Activity Recognition. Authors: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Yong-Jin Lee, Jenq-Neng Hwang, Kyoung- Ho Choi, Jang-Hee Yoo. France
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: Computers ISSN 2073-431X. Pages: 88-131. Year 2013.
(Jun 13 2015 3:52PM)
[14]Article: An Ultra-Low Power Consumption Wireless ECG Monitoring System. Authors: Phung K.Lai, Khue Tra, Tuan V.Pham
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Vietnam. No: RUNSUD 2013. Pages: 1-6. Year 2013. (Jul 3 2013 10:10PM)
[15]Article: Quasi-Periodic Action Recognition from Monocular Videos via 3D Human Models and Cyclic HMMs. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Pham Van Tuan,Truong Ngoc Chau. 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ha Noi, Vietnam. No: ISBN 978-1-4673-4350-3. Pages: 110-113. Year 2012. (Jun 13 2018 3:42PM)
[16]Article: A Survey on Advanced Video Based Health Care Monitoring Systems. Authors: Le Thi My Hanh, Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam. No: Proceeding. Pages: 1-8. Year 2012. (Jun 13 2018 3:42PM)
[17]Article: Effects Of HMM Parameters On View Invariant Human Action Recognition System. Authors: Hoang, L.U.T.; Ke, S.R.; Hwang J.N. United Kingdom Vietnam Advance Surveillance Systems workshop 2012
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: Issue 39 Vol 1. Pages: 270-280. Year 2012.
(Jun 13 2015 3:44PM)
[18]Article: A Survey on Advanced Video-based Healthcare Monitoring Systems. Authors: Hoang, L.U.T.; Hanh, Le T.M; Pham, T.V
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics - The UD's Journal of Science and Technology. No: Issue 61, Vol 1. Pages: 1-8. Year 2012. (Jun 13 2015 3:51PM)
[19]Article: Recent Advances On Video-Based Human Walking Gait Analyses. Authors: Hoang, L.U.T.; Hwang J.N.; Pham, T.V.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. United Kingdom Vietnam Advance Surveillance Systems workshop 2012 - The UD's Journal of Science and Technology. No: Issue 39 Vol 1. Pages: 270-280. Year 2012. (Jun 13 2015 3:45PM)
[20]Article: Quasi‐Periodic Action Recognition from Monocular Videos via 3D Human Models and Cyclic HMMs. Authors: Hoang, L.U.T.; Ke, S.R.; Hwang J.N.; Pham, T.V.; Truong, N.C
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Vietnam. No: ATC. Pages: 110-113. Year 2012. (Jun 13 2015 3:47PM)
[21]Article: An Effective 3D Geometric Relational Feature Descriptor for Human Action Recognition. Authors: Hoang, T.L.U.; Pham, T.V.; Hwang, J.N.. 2012 IEEE RIVF International Conference, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ISBN: 978-1-4673-0308-8. Pages: 1-6. Year 2012.
(Jul 3 2013 10:04PM)
[22]Presentations: A Wireless Paging System Based on Microcontroller. Authors: Vu H. Dinh, Tuan M. Tran, Tung T. Nguyen, Anh H. T. Nguyen, Tuan V. Pham. Vietnam. Pages: 1-6. Year 2012. (Jul 3 2013 10:06PM)
[23]Article: Study on Fall Detection Based On Intelligent Video Analysis. Authors: Ngo, Y.T.; Nguyen, H.V.; Pham, T.V.. Vietnam. No: Advanced Technologies for Communications (ATC). Pages: 114-117. Year 2012. (Jul 3 2013 10:03PM)
[24]Article: Fall detection based on Hidden Markov Model. Authors: Viet Q. Truong, Hieu V. Nguyen, Tuan V. Pham. ICBSE2012, Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Issue 61 Vol 1. Pages: 1-6. Year 2012.
(Jul 3 2013 10:08PM)
[25]Article: Combination of analog and digital solutions for wireless ECG monitor. Authors: Phung K.Lai, Khue Tra, Khiem D.Nguyen, Tuan V.Pham
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Vietnam. No: ICBSE2012. Pages: 1-6. Year 2012. (Jul 3 2013 10:09PM)
[26]Article: Performance Assessment of Generalized Cross-Correlation Based Algorithms for Multisource Point-Based Localization and Detection. Authors: Nguyen T.K. Uyen, Tuan V. Pham. IEEE-ATC, Vietnam. No: ISSN : 2162-1020 ISBN: 978-1-4577-1204-3. Pages: 303-306. Year 2011. (Jul 3 2013 10:01PM)
[27]Article: Comparison between DFT- and DWT-based Speech/Non-Speech Detection For Adverse Environments. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. IEEE-ATC, Vietnam. No: ISSN : 2162-1020. Pages: 299-302. Year 2011. (Jul 3 2013 10:02PM)
[28]Article: A Novel Implementation Of The Spectral Shaping Approach For Artificial Bandwidth Extension. Authors: Tuan V. Pham, Friedrich Schaefer, Gernot Kubin
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Vietnam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: IEEE-ICCE. Pages: 1-6. Year 2010.
(Jul 3 2013 9:58PM)
[29]Article: Comparison between DFT-, FCT-, Wavelet-, and Lattice Filter-based Noise Reduction for ASR. Authors: Erhard Rank, Tuan V. Pham, Zsolt Saffer, Michael Stark. Vietnam. No: IEEE-RIVF. Pages: 1-6. Year 2010. (Jul 3 2013 10:00PM)
[30]Article: Performance Analysis Of Wavelet Subband Based Voice Activity Detection In Cocktail Party Environment. Authors: Tuan V. Pham, Michael Stark, Erhard Rank. IEEE-ATC
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: ISBN: 978-1-4244-8876-6. Pages: 85-88. Year 2010.
(Jan 1 2011 6:06PM)
[31]Article: A Novel Implementation Of The Spectral Shaping Approach For Artificial Bandwidth Extension. Authors: Tuan V. Pham, Friedrich Schaefer, Gernot Kubin. IEEE-ICCE. No: ISBN: 978-1-4244-7058-7. Pages: 262 - 267. Year 2010. (Jan 1 2011 6:10PM)
[32]Article: Comparison Between DFT-, FCT-, Wavelet-, and Lattice Filter-based Noise Reduction For ASR. Authors: Erhard Rank, Tuan V. Pham, Zsolt Saffer, Michael Stark. IEEE-RIVF. No: ISBN: 978-1-4244-8075-3. Pages: 1-4. Year 2010. (Jan 1 2011 6:05PM)
[33]Article: Broad Phonetic Classification Using Discriminative Bayesian Networks. Authors: Franz Pernkopf, Tuan V. Pham, Jeff A. Bilmes. Speech Communication Journal. No: ISSN: 0167-6393. Pages: 151 - 166. Year 2009. (Jan 1 2011 6:21PM)
[34]Article: QoS Assessment on Mobile IPv6. Authors: Nguyet T.A. Vu, Tuan V. Pham, Otto Koudelka. IEEE-RIVF, VietNam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN: 978-1-4244-4568-4. Pages: 1-8. Year 2009.
(Jul 3 2013 9:53PM)
[35]Article: Using Artificial Neural Network For Robust Voice Activity Detection Under Adverse Conditions. Authors: Tuan V. Pham, Michael Starkschnitzer, Tang Tan Chien. Vietnam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: IEEE-RIVF. Pages: 1-6. Year 2009.
(Jul 3 2013 9:54PM)
[36]Article: Broad Phonetic Classification Using Discriminative Bayesian Networks. Authors: Franz Pernkopf, Tuan V. Pham, Jeff A. Bilmes. Austria. No: Vol. 51, No. 2. Pages: 151-166. Year 2009. (Jul 3 2013 9:57PM)
[37]Article: Using Artificial Neural Network For Robust Voice Activity Detection Under Adverse Conditions. Authors: Tuan V. Pham, Michael Starkschnitzer, Tang Tan Chien
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEEE-RIVF
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ISBN: 978-1-4244-4568-4. Pages: 1 - 8. Year 2009.
(Jan 1 2011 6:14PM)
[38]Article: QoS Assessment on Mobile IPv6. Authors: Nguyet T.A. Vu, Tuan V. Pham, Otto Koudelka. IEEE-RIVF
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: ISBN 978-1-4244-4566-0. Pages: 1 - 8. Year 2009.
(Jan 1 2011 6:18PM)
[39]Article: A comparative study on excitation extension algorithms for artificial bandwidth extension. Authors: Friedrich Shaefer, Tuan V. Pham, Gernot Kubin, Chien T. Tang. SPPRA
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: ISBN 978-0-88986-717-8. Pages: 211-216. Year 2008.
(Jan 1 2011 7:21PM)
[40]Article: Voice Activity Detection Algorithms Using Subband Power Distance Feature For Noisy Environments. Authors: Tuan V. Pham, Michael Starkschnitzer, Franz Pernkopf, Gernot Kubin
marriage affairs open i want an affair
. Interspeech. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 2586-2589. Year 2008. (Jan 1 2011 6:26PM)
[41]Article: Robust Speech Recognition Using Adaptive Noise Threshold Estimation And Wavelet Shrinkage. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin, Erhard Rank. IEEE-ICCE. No: ISBN 978-1-4244-2425-2. Pages: 206 - 211. Year 2008. (Jan 1 2011 7:10PM)
[42]Article: Reliable Voice Activity Detection Algorithms Under Adverse Environments. Authors: Michael Stadtschnitzer, Tuan V. Pham, Tang T. Chien
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE-ICCE
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ISBN 978-1-4244-2426-9. Pages: 218 - 223. Year 2008.
(Jan 1 2011 7:11PM)
[43]Article: Voice Activity Detection Algorithms Using Subband Power Distance Feature For Noisy Environments. Authors: Tuan V. Pham, Michael Starkschnitzer, Franz Pernkopf, Gernot Kubin. Australia. No: Proc. Interspeech. Pages: 1-6. Year 2008. (Jul 3 2013 9:52PM)
[44]Article: Perceptual Wavelet Filtering For Robust Speech Recognition. Authors: Tuan V. Pham, M. Stark, Gernot Kubin. ICASSP. No: ISSN: 1520-6149. Pages: 4385-4388. Year 2008. (Jan 1 2011 7:13PM)
[45]Article: Vocal-Tract Modeling for Speaker Independent Single Channel Source Separation. Authors: Michael Stark, Franz Pernkopf, Tuan V. Pham, Gernot Kubin. EURASIP CIP. No: IARP workshop. Pages: 217-220. Year 2008. (Jan 1 2011 7:19PM)
[46]Article: Robust Voice Activity Detection For Narrow-Bandwidth Speaker Verification Under Adverse Environments. Authors: Tuan V. Pham, Michael Neffe, Gernot Kubin. interspeech. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 2037 - 2040. Year 2007. (Jan 1 2011 7:22PM)
[47]Article: Robust Speaker Verification In Air Traffic Control Using Improved Voice Activity Detection. Authors: Michael Neffe, Tuan V. Pham, Franz Pernkopf, Gernot Kubin. SPPRA. No: ISBN 978-0-88986-646-1. Pages: 298 - 303. Year 2007. (Jan 1 2011 7:24PM)
[48]Article: Comparison of Models Using Time-Frequency Features For Speech Classification. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. IEEE-RIVF. No: ISBN 1-4244-0316-2. Pages: 117 - 125. Year 2006. (Jan 1 2011 7:32PM)
[49]Article: Low-Complexity and Efficient Classification of Voiced/Unvoiced/Silence for Noisy Environments. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. Proc. InterSpeech
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 2198-2201. Year 2006.
(Jan 1 2011 7:25PM)
[50]Article: Bayesian Networks for Phonetic Classification Using Time-Scale Features. Authors: Franz Pernkopf, Tuan V. Pham
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proc. InterSpeech
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 661-664. Year 2006.
(Jan 1 2011 7:26PM)
[51]Article: Audio-Visual Feature Extraction for Semi-Automatic Annotation of Meetings. Authors: Marian Kepesi, Michael Neffe, Tuan Van Pham, Michael Grabner, Helmut Grabner, Andreas Juffinger
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proc. MMSP. No: ISBN 0-7803-9751-7. Pages: 207 - 211. Year 2006. (Jan 1 2011 7:27PM)
[52]Article: Noise Cancellation Frontends for Automatic Meeting Transcription. Authors: Marián Képesi, Tuan V. Pham, Gernot Kubin, Luis Weruaga, Andreas Juffinger, Michael Grabner. EURONOISE. No: EURONOISE. Pages: 1-6. Year 2006. (Jan 1 2011 7:28PM)
[53]Article: Noise Suppression Based On Wavelet Packet Decomposition and Quantile Noise Estimation For Robust Automatic Speech Recognition. Authors: Erhard Rank, Tuan V. Pham, Gernot Kubin. ICASSP
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: ISSN 1520-6149. Pages: 477 - 480. Year 2006.
(Jan 1 2011 7:29PM)
[54]Article: Time-Frequency Analysis for Voice Activity Detection. Authors: Tuan V. Pham, Marian Kepesi, Luis Weruaga, Gernot Kubin
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. SPPRA. No: ISBN 0-88986-580-9. Pages: 224 - 249. Year 2006. (Jan 1 2011 7:31PM)
[55]Article: WPD-based Noise Suppression Using Nonlinearly Weighted Threshold Quantile Estimation and Optimal Wavelet Shrinking. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. Interspeech. No: ISSN: 1018-4074. Pages: 2089-2092. Year 2005. (Jan 1 2011 7:33PM)
[56]Article: DWT-based Phonetic Groups Classification Using Neural Networks. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. ICASSP
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: ISSN 1520-6149. Pages: 401 - 404. Year 2005.
(Jan 1 2011 7:34PM)
[57]Article: DWT-based Classification of Acoustic-Phonetic Classes and Phonetic Units. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. ICSLP
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 985 - 988. Year 2004.
(Jan 1 2011 7:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn