Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,541,529

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Chủ nhiệm: Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2016. (Jun 12 2015 5:30PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khỏe dựa trên phân tích tín hiệu video. Chủ nhiệm: Phạm Văn Tuấn. Thành viên: . Mã số: B2012-01-03. Năm: 2014. (Jul 3 2013 9:46PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phát Triển Các Thuật Toán Nâng Cao Chất Lượng Tiếng Nói Trong Miền Tần Số và Miền Wavelet. Chủ nhiệm: Phạm Văn Tuấn. Mã số: B2010-ĐN02-60. Năm: 2011. (Jul 3 2013 9:43PM)
[4] Đề tài Khác: Phát triển các thuật toán xử lí tiếng nói bền vững cho các sản phẩm thương mại về ứng dụng của nhận dạng tiếng nói. Chủ nhiệm: Gernot Kubin. Thành viên: Graz University of Technology, Austria. Mã số: TUG2006. Năm: 2010. (Jan 1 2011 5:50PM)
[5] Đề tài Khác: Nâng cao an toàn trong thông tin liên lạc hàng không. Chủ nhiệm: Martin Hagmueller. Thành viên: Graz University of Technology, Austria. Mã số: TUG2003. Năm: 2009. (Jan 1 2011 5:54PM)
[6] Đề tài Khác: Phát triển bộ mã hóa thoại tiên tiến cho thiết bị ghi âm của hệ thống nhận dạng tiếng nói. Chủ nhiệm: Gernot Kubin. Thành viên: Austrian Academy of Sciences, Austria Graz University of Technology, Austria. Mã số: TUG2006. Năm: 2008. (Jan 1 2011 5:52PM)
[7] Đề tài Khác: Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin trong môi trường sản xuất tự động. Chủ nhiệm: Gernot Kubin. Thành viên: Graz University of Technology, Austria. Mã số: TUG2004. Năm: 2006. (Jan 1 2011 5:56PM)
[8] Đề tài Khác: Xây dựng hệ thống tự động giám sát, lưu trữ và phục hồi dữ liệu đa phương tiện trong môi trường văn phòng. Chủ nhiệm: Gernot Kubin. Thành viên: Graz University of Technology, Austria. Mã số: TUG2005. Năm: 2006. (Jan 1 2011 5:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn