Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,801,231

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ECE 455 - Artificial Intelligence 1
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Hệ thống nhúng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Lọc tín hiệu nâng cao
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2013 Thạc sỹ - ngành Điện tử Viễn thông  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]CSE 446 - Machine Learning
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]EE 416 - Random Signals for Communications and Signal Processing
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Phân tích phổ
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Chương trình chất lượng cao Việt Pháp PFIEV
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Lọc tín hiệu
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Chương trình chất lượng cao Việt-Pháp PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]EE 442 - Digital Signals and Filtering
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]EE 443 - Design & App of DSP
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2011 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Xử lý tiếng nói
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2010 Thạc sỹ - ngành Điện tử Viễn thông
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Kỹ thuật số
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2010 đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Xử lý số tín hiệu 1
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2010 đại học
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[12]Xử lý số tín hiệu 2
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2010 đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[13]EE 215 - Introduction to Electrical Engineering
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2009 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[14]EE 233 - Circuit Theory
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[15]EE 235 - Countinuous Time Linear Systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[16]EE 271 - Digital Circuits & Systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[17]EE 341 - Discrete Time Linear Systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn