Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,436

 
Mục này được 18761 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 1997; Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Tại: ĐH Vinh
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vần có âm đệm trong tiếng địa phương Quảng Nam.Tạp san Khoa học và Công nghệ số 7, Đại học Đà Nẵng, 2000. Tác giả: Phạm Văn Tường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 7. Năm 2000. (Apr 20 2011 3:20PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 20 2011 3:24PM)
[1]Tiếng Việt thực hành tập I (dành cho sinh viên nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Phạm Văn Tường, Nguyễn Đăng Châu, Phan Văn Hòa, v.v.. Nơi XB: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Năm 2003.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn