Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pvtuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phạm Văn Tường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,045,797

 
Mục này được 9400 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Văn Tường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/11/1958
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Tại: ĐH Vinh
Dạy CN: Dẫn luận ngôn ngữ học, Ngữ âm học tiếng Việt, Tiếng Việt cho người nước ngoài
Lĩnh vực NC:  Việt ngữ học, PP dạy - học tiếng Việt
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng)
Điện thoại: 3822041; Mobile: 0905109883
Email: pvtuong@ac.udn.vn; pvtuong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1980-1994: Công tác tại Trường CĐ Sư phạm QN-ĐN.
- Giảng dạy ở Khoa Ngữ Văn, Trường CĐ Sư phạm QN-ĐN, chuyên ngành Việt ngữ học.
- Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (1992-1993).
- Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức Trường CĐ Sư phạm QN-ĐN (1993-1995)
1995-2000: Công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
- Giảng dạy tại Khoa Ngữ Văn, chuyên ngành Việt ngữ học (1995-1999).
- Phó Trưởng Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên (1999-2000)
2000-nay: Công tác tại Đại học Đà Nẵng. Phó Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vần có âm đệm trong tiếng địa phương Quảng Nam.Tạp san Khoa học và Công nghệ số 7, Đại học Đà Nẵng, 2000. Tác giả: Phạm Văn Tường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 7. Năm 2000. (Apr 20 2011 3:20PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 20 2011 3:24PM)
[1]Tiếng Việt thực hành tập I (dành cho sinh viên nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Phạm Văn Tường, Nguyễn Đăng Châu, Phan Văn Hòa, v.v.. Nơi XB: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Năm 2003.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn