Đỗ Đạt Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,654

 
Mục này được 20349 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Đạt Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/10/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Đại học CCU
Dạy CN: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0909.351.964
Email: quangdd@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 10/2011 - 10/2015: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
- 11/2015 - nay: Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The Impacts of Participation in Fre Trade Agreements on Stock Return and Volatility in Vietnam Stock Exchange. Authors: Đỗ Đạt Quang. The Tenth International Conference on Knowledge-Based Economy & Global Management, Taiwan. Pages: 289-296. Year 2014. (Apr 5 2016 4:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn