Quàng Hòa An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,394

 
Mục này được 1813 lượt người xem
Họ và tên:  Quàng Hòa An
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/00/1983
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Sinh học; Tại: Trường Đại học Tây Bắc
Đơn vị công tác: Ban Đào tạo; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Sinh thái học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CÚU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA ẾCH NAM MỸ(RANA CATESBEIANA)TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TẠI HÒA KHƯƠNG, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG . Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Quàng Hòa An. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 8(57). Trang: 54-59. Năm 2012.
(Nov 2 2012 9:34AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn