Nguyễn Thị Thiều Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,589,294

 
Mục này được 1412 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thiều Quang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/09/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tại: Management Development Institute of Singapore
Dạy CN: Ngân Hàng
Lĩnh vực NC: Tài chính, Ngân hàng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363847001; Mobile: 0913041479
Email: quangntt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 04/2013 – nay: Giảng viên, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Thị Thiều Quang. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 235. Trang: 41-59. Năm 2017. (Nov 2 2017 6:24AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối Việt Nam - Vận dụng mô hình GARCH(1,1). Tác giả: Nguyễn Thị Thiều Quang, Nguyễn Thị Diệu Ánh, Phan Thị Thanh Phương & Dương Thị Thanh Hương . Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3. Trang: 65-74. Năm 2015. (Nov 2 2017 6:34AM)
[3]Tham luận: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Hoà Nhân, Nguyễn Thị Thiều Quang . Hội thảo Ngân hàng Việt Nam: bối cảnh và triển vọng. Trang: 298-307. Năm 2014. (Nov 2 2017 6:45AM)
[4]Bài báo: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Hoà Nhân, Nguyễn Thị Thiều Quang . Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 207. Trang: 37-45. Năm 2014. (Nov 2 2017 6:46AM)
[5]Tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững. Tác giả: Nguyễn Thị Thiều Quang . Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia. Trang: 121-131. Năm 2013. (Nov 2 2017 6:47AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Good coups, bad coups: evidence from Thailand’s financial markets. Authors: Sutsarun Lumjiak, Nguyen Thi Thieu Quang, Christopher Gan, Sirimon Treepongkaruna. Investment Management and Financial Innovations. No: 15. Pages: 68-86. Year 2018. (May 25 2018 12:46PM)
[2]Article: The development of Corporate Bond Markets: A cross-country analysis. Authors: Le, Phuong Dung, Nguyen, Manh Toan & Nguyen, Thi Thieu Quang. International Journal of Economics and Finance. No: 8. Pages: 50-57. Year 2016. (Nov 2 2017 6:26AM)
[3]Presentations: The development of Corporate Bond Markets: A cross-country analysis. Authors: Le, Phuong Dung & Nguyen, Thi Thieu Quang. The Second Asia-Pacific Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences. Pages: 1-11. Year 2015. (Nov 2 2017 6:43AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn