Trần Thị Như Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,279,471

 
Mục này được 2075 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Như Quỳnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/10/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quế Sơn, QNĐN
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng anh; Tại: Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: quynhtrandn@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn