Nguyễn Thanh Tân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13419 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Tân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/10/1962
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: Chế tạo máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: 48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3894883; Mobile: 0903543399
Email: nttan@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1988 - 1994 Công ty Setecco Đà Nẵng Kỹ sư
1996 - nay Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng Giáo viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng PLC trong điều khiển tự động, Đề tài cấp ĐHĐN, 2004. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tân. Mã số: T03-17-42. Năm: 2004. (Dec 31 2010 1:56PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: T02-17-33. Nghiên cứu nâng cao chất lượng gang đúc ly tâm, Đề tài cấp ĐHĐN, 2003. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tân. Mã số: T02-17-33. Năm: 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn