Trần Anh Thiện
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,205

 
Mục này được 18070 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Anh Thiện
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/03/1976
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng; Tại: Đại học California, Los Angeles (UCLA) - Hoa Kỳ
Dạy CN: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cử nhân)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng DD & CN, Trường Đại học Bách Khoa, Đại hoc Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1998-2001: Giảng viên Khoa Xây Dựng DD & CN, Trường Đại học Bách khoa, Đại hoc Đà Nẵng
Từ 2001-2003: Học thạc sĩ tại University of Technology, Sydney, Australia
Từ 2003-2008: Giảng viên Khoa Xây Dựng DD & CN, Trường Đại học Bách khoa, Đại hoc Đà Nẵng
Từ 2008-2012: Nghiên cứu sinh tại University of California, Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ
Từ 2012-2015: Giảng dạy thỉnh giảng và nghiên cứu sau tiến sĩ tại UCLA, Hoa Kỳ
Từ 2015-Nay: Giảng dạy tại Khoa XDDD&CN, Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN và Giảng dạy thỉnh giảng tại UCLA, Hoa Kỳ
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu gia cường kết cấu bêtông cốt thép bằng vật liệu composite FRP. Chủ nhiệm: Trần Anh Thiện. Mã số: T2007-02-38. Năm: 2007. (Dec 4 2015 12:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá khả năng chịu cắt của vách bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Hoa kỳ ACI 318-14 và châu Âu Eurocodes. Tác giả: TS. Trần Anh Thiện*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 26. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Modeling and Analysis of Reinforced Concrete Structures by Using the Program ANSYS. Tác giả: Tran, T.A.. Journal of Science and Technology - University of Danang. Số: 3(15)-4(16). Trang: 49-52. Năm 2006. (Dec 4 2015 11:31AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modeling of Cyclic Shear-Flexure Interaction in Reinforced Concrete Structural Walls - Experimental Validation. Authors: Kolozvari, K., Tran, T. A., Orakcal, K., and Wallace, J.. Journal of Structural Engineering, ASCE. No: V. 141, No. 5. Pages: 04014136 1-12. Year 2015. (Dec 4 2015 11:10AM)
[2]Article: Cyclic Testing of Moderate-Aspect-Ratio Reinforced Concrete Structural Walls. Authors: Tran, T.A. and Wallace, J.W.. ACI Structural Journal. No: Vol. 112 No. 06. Pages: 653-665. Year 2015. (Dec 4 2015 11:26AM)
[3]Article: Cyclic Shear-Flexure Interaction in Reinforced Concrete Structural Walls – Modeling and Validation. Authors: Kolozvari, K., Tran T.A., Orakcal K., and Wallace, J.W.. Proceedings of the National Conference on Earthquake Engineering, Anchorage, Alaska. No: 10th. Pages: 11 pp. Year 2014. (Dec 4 2015 10:56AM)
[4]Article: Cyclic Behavior of Special Reinforced Concrete Shear Walls. Authors: Tran, T.A. and Wallace, J.W.. Proceedings of the National Conference on Earthquake Engineering, Anchorage, Alaska. No: 10th. Pages: 11 pp. Year 2014. (Dec 4 2015 10:58AM)
[5]Article: Shear Design of Structural Walls. Authors: Wallace, J.W., Segura, C., and Tran, T.A.. Proceedings of the International Conference on Urban Earthquake Engineering, Tokyo, Japan. No: 10th. Pages: 7 pp. Year 2013. (Dec 4 2015 10:24AM)
[6]Article: Modeling of Cyclic Shear-Flexure Interaction in Reinforced Concrete Structural Walls. Authors: Kolozvari, K., Tran, T.A., Orakcal, K., and Wallace, J.. Proceedings of the World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal. No: 15th. Pages: 10 pp. Year 2012. (Dec 4 2015 10:16AM)
[7]Article: Experimental Study of Nonlinear Flexural and Shear Deformations of Reinforced Concrete Structural Walls. Authors: Tran, T.A. and Wallace, J.W.. Proceedings of the World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 15th. Pages: 10 pp. Year 2012.
(Dec 4 2015 10:18AM)
[8]Article: Experimental Study of the Lateral Load Response of Moderate Aspect Ratio Reinforced Concrete Structural Walls. Authors: Tran, T.A. and Wallace, J.W.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Research Report, University of California, Los Angeles
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: UCLA SGEL 2012/12. Pages: 287 pp. Year 2012.
(Dec 4 2015 10:21AM)
[9]Article: Finite Element Modeling and Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures. Authors: Tran, T.A., Saleh, A., and Lai, R.. Research Report, Faculty of Engineering, University of Technology, Sydney. No: IE2003-01. Pages: 28 pp. Year 2003. (Dec 4 2015 10:11AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 6 2016 8:58AM)
[1]Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép-Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản Chủ biên: Trần Anh Thiện. Đồng tác giả: Bùi Thiên Lam, Trịnh Quang Thịnh, Vương Lê Thắng, Nguyễn Quang Tùng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Dương Thanh Huyên
Đề tài: Phân tích ứng xử nhà nhiều tầng sử dụng gối cách chấn có xét đến tương tác với nền đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Nguyễn Minh Khâm
Đề tài: Phân tích tĩnh và động phi tuyến khung bê tông cốt thép không đối xứng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp tính
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Kết cấu công trình
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2015 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Response and Design of Reinforced Concrete Structural Systems
Ngành: Xây dựng
 2014 Graduate students  University of California, Los Angeles
[6]Structural Components and Systems Testing Laboratory
Ngành: Xây dựng
 2014 Undergraduate students  University of California, Los Angeles
[7]Introduction to Mechanics of Deformable Solids
Ngành: Xây dựng
 2014 Undergraduate students
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 University of California, Los Angeles
[8]Intermediate Structural Analysis
Ngành: Xây dựng
 2013 Undergraduate students
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 University of California, Los Angeles
[9]Statics and Dynamics
Ngành: Xây dựng
 2013 Undergraduate students
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 University of California, Los Angeles
[10]Elementary Structural Analysis
Ngành: Xây dựng
 2012 Undergraduate students  University of California, Los Angeles
[11]Kết cấu bê tông cốt thép II
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[12]Kết cấu bê tông cốt thép và gạch đá
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
[13]Kết cấu bê tông cốt thép I
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên đại học ngành xây dựng dân dụng, cầu đường, thủy lợi  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn