Trương Anh Thuận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,490,997

 
Mục này được 20088 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Anh Thuận
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/06/1983
Nơi sinh: Quảng Ngãi.
Quê quán Quảng Ngãi.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Lịch sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn.
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn.
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0979730874
Email: thuankhoalichsu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: CHÍNH SÁCH CỦA VUA GIA LONG (1802 - 1819), MINH MẠNG (1820 - 1841) ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO. Chủ nhiệm: CHỦ NHIỆM. Mã số: 132010. Năm: 2010. (May 10 2011 10:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG VIỆC SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÃ HỘI, CẦN THƠ. Năm 2010. (May 10 2011 11:12PM)
[2]Bài báo: CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO THIÊN CHÚA CỦA TRIỀU NGUYỄN: NHỮNG HỆ LỤY CHÍNH TRỊ. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
marriage affairs open i want an affair
. Số: 40. Năm 2010.
(May 10 2011 11:15PM)
[3]Tham luận: CON ĐƯỜNG TIẾP XÚC VĂN HÓA VIỆT - HOA Ở HỘI AN THẾ KỈ XVI - XVIII. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI QUẢN LÍ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Năm 2010. (May 10 2011 11:18PM)
[4]Tham luận: MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯ LIỆU NGHE - NHÌN PHỤC VỤ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI QUẢN LÍ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Năm 2010. (May 10 2011 11:21PM)
[5]Tham luận: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ QUAN HỆ GIAO THƯƠNG NHẬT BẢN - COCHINCHINA CUỐI THẾ KỈ XVI - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVII. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG - MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2010.
(May 10 2011 11:24PM)
[6]Tham luận: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ QUAN HỆ GIAO THƯƠNG NHẬT BẢN - COCHINCHINA CUỐI THẾ KỈ XVI - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVII. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG - MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ. Năm 2010. (May 10 2011 11:24PM)
[7]Tham luận: MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ TRIỀU NGUYỄN ĐƯA RA CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO THIÊN CHÚA. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
marriage affairs open i want an affair
. HỘI THẢO KHOA HỌC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2008.
(May 10 2011 11:09PM)
[8]Tham luận: CHIẾN THẮNG BA TƠ (30 -10 - 1972) - VẤN ĐỀ NẮM BẮT THỜI CƠ VÀ VIỆC KẾT HỢP GIỮA TẤN CÔNG VỚI NỔI DẬY. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975, QUY NHƠN 2005
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2005.
(May 10 2011 11:05PM)
[9]Tham luận: CHIẾN THẮNG BA TƠ (30 -10 - 1972) - VẤN ĐỀ NẮM BẮT THỜI CƠ VÀ VIỆC KẾT HỢP GIỮA TẤN CÔNG VỚI NỔI DẬY. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975, QUY NHƠN 2005
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2005.
(May 10 2011 11:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn