Trương Anh Thuận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20418 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Anh Thuận
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/06/1983
Nơi sinh: Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán Phổ Vinh - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Lịch sử; Tại: Trường Đại học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Lịch sử; Tại: Đại học Sư phạm Hoa Trung
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam
Lĩnh vực NC: Giao lưu văn hoá Đông Tây trên thế giới và ở Việt Nam. Lịch sử Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc và Việt Nam. Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của triều Nguyễn (Việt Nam) và triều Thanh (Trung Quốc). Quá trình Latinh hoá tiếng Việt và ngôn ngữ của một số quốc gia ở khu vực Đông Á. Lịch sử cổ trung đại Việt Nam và lịch sử địa phương.
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0326068774
Email: tathuan@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2002 đến năm 2006: Học đại học chuyên ngành Sư phạm Lịch sử tại Đại học Quy Nhơn, Việt Nam
Từ năm 2007 đến năm 2009: Học thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam tại Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam
Từ năm 2009 đến năm 2011: Giảng viên Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2011 đến năm 2016: Học tiến sĩ ngành Lịch sử học tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, China
Từ 2016 đến nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Biến đổi kinh tế - văn hoá của cư dân vùng biển Nam Trung bộ giai đoạn đổi mới (1986 đến nay). Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền. Thành viên: Trương Anh Thuận. Mã số: B2020-ĐNA.11. Năm: 2021. (Nov 24 2020 8:53PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn (1558-1777). Chủ nhiệm: Lưu Trang. Thành viên: Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương. Mã số: B2017-ĐNA.19. Năm: 2019. (Nov 24 2020 8:51PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cơ quan Khâm Thiên giám triều nguyễn (1802-1883). Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận. Thành viên: Nguyễn Duy Phương, Lê Thị Mai. Mã số: B2017-ĐN03-19. Năm: 2019. (Nov 24 2020 8:36PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự thay đổi địa danh làng xã ở dinh Quảng Nam qua bản tấu của bộ Hộ trong sử liệu Minh Mệnh tấu nghị (1824). Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Trương Anh Thuận. Mã số: T2017-03-05. Năm: 2018. (Nov 24 2020 8:44PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lưu Trang. Thành viên: Trương Anh Thuận, Nguyễn Văn Sang. Mã số: Đ2011-03-04. Năm: 2012. (Nov 24 2020 8:43PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa ẩm thực; Phong tục, Lễ hội Việt Nam; Văn hóa Champa; Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại. Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận. Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2011-ĐN03-18. Năm: 2011. (Nov 24 2020 8:40PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Chính sách của vua Gia Long (1802 - 1819), Minh Mạng (1820 - 1841) đối với Thiên Chúa giáo. Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận. Mã số: 132010. Năm: 2010. (May 10 2011 10:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quá trình tiếp nhận Thiên văn học phương Tây ở Trung Quốc từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII
.
Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí: TC Khoa học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 12-21. Năm 2019.
(Nov 24 2020 9:19PM)
[2]Bài báo: Sự du nhập của thiên văn học phương Tây vào Việt Nam trong các thế kỉ XVII - XVIII. Tác giả: Trương Anh Thuận, Trần Thị Minh Lệ. Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 22-31. Năm 2019. (Nov 24 2020 9:06PM)
[3]Bài báo: Một số chính sách của triều Nguyễn đối với đội ngũ quan lại Khâm Thiên giám (1802-1883)
.
Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 245. Trang: 37-52. Năm 2019.
(Nov 24 2020 9:21PM)
[4]Bài báo: Thực trạng bệnh dịch dưới triều Nguyễn (1802-1883)
.
Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 238. Trang: 49-64. Năm 2018.
(Nov 24 2020 9:23PM)
[5]Bài báo: Các biện pháp khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn (1558-1777)
.
Tác giả: Trương Anh Thuận, Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 507. Trang: 3-12. Năm 2018.
(Nov 24 2020 9:25PM)
[6]Tham luận: Đảng bộ Hòa Vang với công tác binh địch vận (1960-1975). Tác giả: Trương Anh Thuận. Kỉ yếu hội thảo khoa học "Vị trí, vai trò của Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang". Trang: 00. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:10PM)
[7]Tham luận: Luận về vai trò của Bình Định trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc Ngữ đầu thế kỉ XVII. Tác giả: Trương Anh Thuận. Sách "Chữ Quốc ngữ từ Nước Mặn đến Làng Sông - Kỉ niểm 400 chữ Quốc ngữ". Trang: 139-159. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:14PM)
[8]Tham luận: Đỗ Thúc Tịnh qua nguồn sử liệu Quốc sử quán triều Nguyễn. Tác giả: Trương Anh Thuận. Kỉ yếu hội thảo khoa học Cuộc đời và sự nghiệp của Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh (1818-1862). Trang: 39-48. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:16PM)
[9]Tham luận: Một vài suy nghĩ về vấn đề rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử đáp ứng yêu cầu dạy học lịch sử ở phổ thông hiện nay. Tác giả: Trương Anh Thuận. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giảng dạy lịch sử, văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”. Trang: 41-45. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:12PM)
[10]Bài báo: Cơ quan Khâm Thiên giám qua các triều đại quân chủ Việt Nam. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Số: 11. Trang: 27-38. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:18PM)
[11]Bài báo: 50 năm nhìn lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên quê hương Bình Định. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Số: 68. Trang: 9-11. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:24PM)
[12]Bài báo: Triều Nguyễn với việc tổ chức các nghi lễ nông nghiệp trong mùa xuân. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Số: 68. Trang: 52-54. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:25PM)
[13]Bài báo: Tản mạn về tiền mừng tuổi trong ngày Tết ở Trung Quốc và Việt Nam. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Số: 68. Trang: 136-138. Năm 2018. (Nov 26 2020 9:27PM)
[14]Tham luận: Đặc khu Quảng Đà với công tác binh địch vận (1967-1975). Tác giả: Trương Anh Thuận. Sách "Đặc khu Quảng Đà trung dũng kiên cường (1967 - 1975)". Trang: 249-265. Năm 2017. (Nov 26 2020 9:28PM)
[15]Bài báo: Cách mạng tháng Tám - 1945 ở Bình Định: một số vấn đề cần bàn thêm. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Số: 67. Trang: 23-25. Năm 2017. (Nov 26 2020 9:36PM)
[16]Tham luận: Bàn thêm về tư tưởng "bài Cựu học, trọng Tân học" của các nhân sĩ Quảng Nam trong phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX. Tác giả: Trương Anh Thuận. Kỉ yếu hội thảo khoa học: Tác động của phong trào Duy Tân trong lịch sử và những gợi mở cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Trang: 165-172. Năm 2017. (Nov 26 2020 9:38PM)
[17]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu hệ thống các nguồn ở Bình Định. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Số: 66. Trang: 35-38. Năm 2017. (Nov 26 2020 9:39PM)
[18]Bài báo: Một số biện pháp của triều Nguyễn trong việc đào tạo và tuyển bổ quan lại Khâm Thiên giám. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 22(01). Trang: 00. Năm 2017. (Nov 26 2020 9:43PM)
[19]Bài báo: Hoàng đế Quang Trung và hai mùa xuân chiến thắng ngoại xâm trong lịch sử dân tộc. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Số: 00. Trang: 00. Năm 2017. (Nov 26 2020 9:44PM)
[20]Tham luận: Trao đổi về vai trò của Nước Mặn (Bình Định) và Hội An - Thanh Chiêm (Quảng Nam) đối với quá trình ra đời của chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Văn hóa Bình Định. Trang: 52-55. Năm 2016. (Nov 26 2020 9:46PM)
[21]Tham luận: Luận về vai trò của Bình Định trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII. Tác giả: Trương Anh Thuận. Sách "Bình Định với chữ Quốc ngữ". Trang: 342-354. Năm 2016. (Nov 26 2020 9:48PM)
[22]Tham luận: Bước đầu định vị vai trò của Hội An - Thanh Chiêm (Quảng Nam) và Nước Mặn (Bình Định) trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII. Tác giả: Trương Anh Thuận. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ”. Trang: 515 -543. Năm 2016. (Nov 26 2020 9:49PM)
[23]Bài báo: Thái độ của các giai tầng xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc đối với Thiên Chúa giáo trong các thế kỉ XVII, XVIII, XIX. Tác giả: Trương Anh Thuận, Vũ Dũng. Tạp chí Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 212. Trang: 66-88. Năm 2016. (Nov 26 2020 9:51PM)
[24]Bài báo: Bình Định trong quá trình phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Xưa & Nay. Số: 468. Trang: 00. Năm 2016. (Nov 26 2020 9:52PM)
[25]Tham luận: Tư tưởng Vô ngã của Phật giáo nguyên thủy và tác dụng của nó đối với xã hội đương đại. Tác giả: Trương Anh Thuận. Kỉ yếu hội thảo khoa học "Phật giáo nguyên thủy trong kỉ nguyên toàn cầu hóa". Trang: 00. Năm 2011. (Nov 26 2020 9:54PM)
[26]Tham luận: Cộng đồng người Hoa trên vùng đất Nam Trung bộ từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế. Trang: 00. Năm 2011. (Nov 26 2020 9:56PM)
[27]Tham luận: Bàn thêm về không gian chính trị Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê và Hậu Lý. Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học quốc tế: Quốc Sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập. Trang: 667-676. Năm 2011. (Nov 26 2020 9:57PM)
[28]Bài báo: Vai trò của cộng đồng người Hoa ở Nam Trung Bộ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Tác giả: Trương Anh Thuận. Khoa học Xã hội Việt Nam. Số: 00. Trang: 00. Năm 2010. (Nov 26 2020 9:58PM)
[29]Tham luận: Một số trao đổi trong việc soạn và giảng dạy bằng bài giảng điện tử ở trường Trung học Phổ thông hiện nay. Tác giả: Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học đào tạo giáo viên và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu xã hội. Trang: 00. Năm 2010. (Nov 26 2020 10:03PM)
[30]Tham luận: Con đường tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa ở Hội An thế kỉ XVI - XVIII. Tác giả: Trương Anh Thuận, Nguyễn Xuyên, Nguyễn Văn Sang. Hội thảo khoa học đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm. Trang: 00. Năm 2010. (Nov 26 2020 10:00PM)
[31]Tham luận: Một số trao đổi vầ vấn đề tích cực hóa người học thông qua việc sử dụng hệ thống tư liệu nghe - nhìn phục vụ giảng dạy các học phần lịch sử Việt Nam. Tác giả: Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm. Trang: 00. Năm 2010. (Nov 26 2020 10:01PM)
[32]Tham luận: Đặc điểm và vai trò quan hệ giao thương Nhật Bản - Cochinchina cuối thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XVII. Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận. Hội thảo Khoa học quốc tế "Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong - mối quan hệ lịch sử". Trang: 00. Năm 2010. (Nov 26 2020 10:02PM)
[33]Tham luận: CON ĐƯỜNG TIẾP XÚC VĂN HÓA VIỆT - HOA Ở HỘI AN THẾ KỈ XVI - XVIII. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI QUẢN LÍ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Năm 2010. (May 10 2011 11:18PM)
[34]Tham luận: MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯ LIỆU NGHE - NHÌN PHỤC VỤ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI QUẢN LÍ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Năm 2010. (May 10 2011 11:21PM)
[35]Tham luận: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ QUAN HỆ GIAO THƯƠNG NHẬT BẢN - COCHINCHINA CUỐI THẾ KỈ XVI - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVII. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG - MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2010.
(May 10 2011 11:24PM)
[36]Tham luận: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ QUAN HỆ GIAO THƯƠNG NHẬT BẢN - COCHINCHINA CUỐI THẾ KỈ XVI - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVII. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG - MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ. Năm 2010. (May 10 2011 11:24PM)
[37]Tham luận: MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG VIỆC SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÃ HỘI, CẦN THƠ. Năm 2010. (May 10 2011 11:12PM)
[38]Bài báo: Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của triều Nguyễn: Những hệ lụy chính trị. Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 00. Năm 2010. (May 10 2011 11:15PM)
[39]Tham luận: MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ NHỮNG CƠ SỞ ĐỂ TRIỀU NGUYỄN ĐƯA RA CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO THIÊN CHÚA. Tác giả: TRƯƠNG ANH THUẬN
marriage affairs open i want an affair
. HỘI THẢO KHOA HỌC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2008.
(May 10 2011 11:09PM)
[40]Tham luận: Một số trao đổi về những cơ sở để Triều Nguyễn đưa ra chính sách cấm đạo Thiên Chúa. Tác giả: Mai Phú Phương, Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. Trang: 00. Năm 2008. (Nov 26 2020 10:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A comparison of the missionary method and cultural integration of Jesuits: A study in China and Vietnam during the 16 th and 17 th centuries. Authors: Truong Anh Thuan, Nguyen Van Sang. Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies (Scopus, ESCI, Q1). No: 36(2). Pages: 407-421. Year 2020. (May 10 2011 11:05PM)
[2]Article: Processes of Receiving Western Astronomy in China and Vietnam. Authors: Anh Thuan Truong. Vestnik of St Petersburg University. History (Scopus, ESCI, Q1). No: Volume 65, Issue 2. Pages: 469-490. Year 2020. (May 10 2011 11:05PM)
[3]Article: Yue Nan Ji Lüe by Xu Yanxu and Its Value. Authors: 张英顺 (ZHANG Ying-shun). Tạp chí: 三峡大学学报(人文社会科学版) Journal of China Three Gorges University(Humanities & Social Sciences). No: 02. Pages: 45-57. Year 2019. (Nov 24 2020 9:09PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 28 2020 7:34PM)(Nov 28 2020 7:31PM)(Nov 28 2020 7:32PM)(Nov 28 2020 7:29PM)(Nov 28 2020 7:26PM)(Nov 28 2020 7:28PM)(Nov 28 2020 7:24PM)(Nov 28 2020 7:25PM)
[1]Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Chữ Quốc ngữ từ Nước Mặn đến Làng Sông - Kỉ niệm 400 chữ Quốc ngữ Chủ biên: Phan Huy Lê, Nguyễn Thanh Quang, Võ Đình Đệ, Trương Anh Thuận. Nơi XB: Đồng Nai. Năm 2018.
[3]Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn Chủ biên: Lưu Trang, Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2018.
[4]Đặc khu Quảng Đà trung dũng kiên cường (1967 - 1975) Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2017.
[5]Bình Định với chữ Quốc ngữ Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016.
[6]Tư tưởng Vô ngã của Phật giáo nguyên thủy và tác dụng của nó đối với xã hội đương đại Chủ biên: Nhiều tác giả. Nơi XB: Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011.
[7]Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) Chủ biên: Lưu Trang, Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Mạnh Hồng. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2011.
[8]Chú giải và mở rộng kiến thức Lịch sử lớp 12 Chủ biên: Lưu Trang, Trương Anh Thuận. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2011.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Đề tài: Kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (1997-2017)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[2]Trần Thị Mỹ
Đề tài: Phòng chống tệ nạn xã hội dưới triều Nguyễn (1802-1883)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[3]Nguyễn Thị Kim Hoa
Đề tài: Xây dựng và tổ chức quản lí hệ thống thông tin liên lạc dưới triều Nguyễn (1802-1883)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Nguyễn Ngọc Đoàn
Đề tài: Tổ chức chế tạo và quản lí sử dụng vũ khí dưới triều Nguyễn (1802-1883)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[2] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[3] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao lưu văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2016 Cao học Lịch sử Việt Nam, Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Việt Nam học (CLC)  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2016 Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Việt Nam học (CLC), Sư phạm Lịch sử - Địa lí  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Đô thị và đô thị hoá trong Lịch sử Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2016 Cao học Lịch sử Việt Nam, Cao học Việt Nam học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
Ngành: Lịch sử
 2009 Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Khoa học Lịch sử  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Cơ sở Khảo cổ học
Ngành: Lịch sử
 2009 Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Việt Nam học (CLC), Cử nhân Khoa học Lich sử (QHQT), Cử nhân Văn hoá học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Nhập môn Sử học và Lịch sử Sử học
Ngành: Lịch sử
 2009 Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Cử nhân Khoa học Lịch sử  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Phương pháp luận Sử học
Ngành: Lịch sử
 2009 Cử nhân Khoa học Lịch sử (QHQT)  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Lịch sử Việt Nam đại cương
Ngành: Lịch sử
 2009 Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Việt Nam học (CLC), Sư phạm Chính trị, Cử nhân Văn hoá học, Sư phạm Giáo dục Công dân  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn