Trần Bá Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,419,392

 
Mục này được 24744 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Bá Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/10/1955
Nơi sinh: Nam Đàn - Nghệ An.
Quê quán Nam Đàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý chất rắn; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Vật lý quang phổ; Tại: Trường Đại học Khoa học Huế
Dạy CN: Vật lý đại cương, Quang học.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733329; Mobile: 0905808085
Email: tranbanamvatly@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1978-1994); Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2007 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn