Trần Công Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,432

 
Mục này được 22649 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Công Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/08/1990
Nơi sinh: Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
Quê quán Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng; Tại: Trường Cao đẳng kĩ thuật Y tế II
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Làng Đại học, đường Lưu Quang Vũ, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363 962 585; Mobile: 0985 044 661
Email: trancongbinhyddhdn@gmail.com, tcbinh@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Chuyên viên Phòng Đào tạo - CTSV Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng từ 12/2011 đến nay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn