Trần Chín
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32479 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Chín
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1960
Nơi sinh: Thăng Bình - Quảng Nam.
Quê quán Thăng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Toán ứng dụng.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733291; Mobile: 0903502646
Email: tchin@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1987–1994). Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn