Tăng Chánh Tín
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10270 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Chánh Tín
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/06/1991
Nơi sinh: Trung Nghĩa - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Quê quán Trung Nghĩa - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Việt Nam học; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Việt Nam học; Tại: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Dạy CN: Việt Nam học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng
Điện thoại: 0236 3733330; Mobile: 0392 786512
Email: tinchanhtang@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 12/2013 đến nay: Giảng viên khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dòng họ tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tăng Chánh Tín. Mã số: 123. Năm: 2017. (Nov 14 2019 7:22PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016-2017. Năm: 2017.
[2] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm: 2018.
[3] Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội Sinh viên. Năm: 2018.
[4] Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2016-2018. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn