Trần Duy Bửu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,147,130

 
Mục này được 12561 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Duy Bửu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/06/1958
Nơi sinh: Đại Lộc
Quê quán Đại Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Vật lý+Cử nhân Tin học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế+Đại học Tổng hợp Hà nội
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tin học đại cương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng
Điện thoại: 3733293; Mobile: 0905204104
Email: tranduybuu@yahoo.com;tdbuu@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1980 đến 2003 công tác tại phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, từ 2003 đến nay công tác tại khoa Tin học, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn