Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,498,159

 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Duy Chung
Nơi đăng: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, ISSN: 1859-0357; Số: 3;Từ->đến trang: 25-33;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, mạng cảm biến không dây ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giao thông thông minh. Bài báo này trình bày về hệ thống điều khiển và giám sát hành trình (GSHT) các hoạt động giao thông vận tải sử dụng mạng cảm biến không dây và truyền thông qua mạng 3G. Với sự kết hợp công nghệ định vị GPS với kỹ thuật truyền dẫn số liệu qua mạng điện thoại di động bằng GSM/GPRS, tất cả các thông tin của xe như hình ảnh chuyển động trong thời gian thực của từng xe, hệ thống thông tin quản lý từng xe, hệ thống xây dựng lịch trình cũng như tối ưu hóa hành trình trên nền dữ liệu Google Maps API được thể hiện trên hệ thống theo dõi Website hoặc Smartphone, giúp cho việc giám sát chuyển động từng xe trong thời gian thực. Nhờ đó, nâng cao độ tin cậy và chất lượng trong công tác quản lý và vận hành đối với mạng lưới các trung tâm điều hành giao thông.
ABSTRACT
In recent years, wireless sensor networks (WSN) are more and more widely used in the intelligent transportation systems (ITS). This paper presents the control system and itinerary monitoring of traffic operations using wireless sensor networks and communication based on 3G technology. With the combination of GPS technology and data transmission using mobile network based on GSM/ GPRS, all information such as real time moving image, management system and schedule system of each vehicle is optimized and shown on Website or Smartphone using Google Maps API. Therefore, the reliability and quality of management and operation of traffic control center are improved.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn