Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,619,733

 Xây dựng bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Xuân Hương, Trần Đình Khôi Nguyên
Nơi đăng: Tạp chí phát triển kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 289, tháng 11 (2014);Từ->đến trang: 108-207;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tổng hợp các khái niệm liên quan đến bản đồ chiến lược và xây dựng bản đồ chiến lược cho các DN chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Thông qua điều tra 28 doanh nghiệp trong tỉnh, bài viết đã tổng hợp và phân loại thành ba nhóm doanh nghiệp, qua đó xây dựng bản đồ theo 4 chiều hướng của BSC, qua đó các DN trong từng nhóm sẽ có cơ sở xây dựng BSC cho doanh nghiệp của mình.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn