Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,645

 Xây dựng chỉ số then chốt đánh giá thực hiện công việc theo hướng tiếp cận BSC cho các DN chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Xuân Hương, Trần Đình Khôi Nguyên
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 212, tháng 2 năm 2015;Từ->đến trang: 82-93;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tiến hành xây dựng các tiêu chí đo lường các mục tiêu hoạt động trong điều kiện vận dụng BSC ở các DN chế biến thủy sản tính Khánh Hòa. Thông các các phỏng vấn sâu giám đốc và ban lãnh đạo ở các DN, các tiêu chí được lựa chọn trên cơ sở ba nhóm DN. Trọng số của các chỉ tiêu cũng được xác định để BSC có thể vận dụng trong các DN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn