Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Đổi mới công tác đào tạo chuyên ngành kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Trương Bá Thanh, TS. Trần Đình Khôi Nguyên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chi Khoa học công nghệ, Đại học Đà nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn