Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,702

 Đổi mới công tác đào tạo chuyên ngành kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Trương bá Thanh, TS. Trần Đình Khôi Nguyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Hội Thảo chuyên ngành kế toán tại ĐH Kinh tế quốc dân; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1996
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn