Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,645,565

 Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dung chế độ kế toán trong các DNVVN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chi Khoa học công nghệ, Đại học Đà nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn