Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,672,481

 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính tại các DN trên địa bàn thành phố Đà nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm đề tài; Thành viên:  
Số: B2004 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Đề tài khảo sát đặc trưng cấu trúc tài chính các DN tại Đà nẵng và xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng


cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn