Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,457

 Hoàn thiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp du lịch trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS. Ngô Hà Tấn; Thành viên:  
Số: B2004 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kế toán

marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn