Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,046,541

 Giáo trình kế toán quản trị
Chủ biên: PGS.TS. Trương Bá Thanh; Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục; Mã số:  ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: 3000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kế toán
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn