Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,034,210

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quản trị nâng cao
Ngành: Kế toán
 2009 Cao học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học kinh tế
[2]Phương pháp NCKH
Ngành: Kế toán
 2008 Cao học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học kinh tế
[3]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2000 Cao học  Đại học kinh tế
[4]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 1998 Sinh viên hệ chính qui Cao học  Đại học kinh tế
[5]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 1996 Sinh viên hệ chính qui
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn