Trần Đình Khôi Quốc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,442

 
Mục này được 30889 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Khôi Quốc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1973
Nơi sinh: Hải Châu
Quê quán Hòa Tiến - Hòa Vang - Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật - Chuyên ngành Tự động hóa; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Đào tạo; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble
Dạy CN: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Lĩnh vực NC:  Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2015-nay: Trưởng Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng
2009-2015: Phó Trưởng Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng
2005-2009: Trợ lý Dự án Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV); giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
2002-2005: học NCS tiến sỹ chuyên ngành Tự động hóa tại Trường Đại học bách khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp
2000-2002:giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
1999-2000: học thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa tại Trường Đại học bách khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp
1996-1999:giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát theo thời gian thực bằng VxWorks và Petri net. Ứng dụng triển khai điều khiển dây chuyền SAPHIR tại Cơ sở Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Đình Khôi Quốc. Thành viên: Dương Quốc Bảo, Hồ Văn Quảng Phú. Mã số: B2007-ĐN02-22. Năm: 2008. (Jan 19 2011 4:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điều khiển mô hình con lắc ngược sử dụng bộ điều khiển LQR với hai vòng phản hồi. Tác giả: TS. Trần Đình Khôi Quốc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng bộ điều khiển RST số trong điều khiển bền vững. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc*, Nguyễn Thị Hoài Hương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 81. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[3]Bài báo: Xây dựng bộ điều khiển RST số theo mô hình mẫu. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc; Lê Phượng Quyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 43. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[4]Bài báo: Chuyển đổi mô hình điều khiển từ mạng Petri sang Grafcet. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Lê Phương Quyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[42]. Trang: xxx. Năm 2011. (Dec 13 2011 8:46AM)
[5]Bài báo: Nhận dạng mô hình hộp xám tuyến tính. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2010. Năm 2010. (Feb 8 2011 3:37PM)
[6]Bài báo: Tổ chức và quản lý mô hình sản xuất tự động dựa trên phương pháp GEMMA. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Trần Đình Khôi  Quốc, Huỳnh Trọng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1/2008. Năm 2008. (Feb 8 2011 3:26PM)
[7]Bài báo: Điều khiển các hệ thống công nghiệp theo thời gian thực trên hệ điều hành VxWorks . Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Dương Quốc Bảo . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2007. Năm 2007. (Feb 8 2011 3:21PM)
[8]Bài báo: Xây dựng chương trình biên dịch trên VxWorks cho điều khiển bằng mạng Petri. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 69. Năm 2007. (Feb 8 2011 3:24PM)
[9]Bài báo: Xử lý dữ liệu nhóm cho phương pháp nhận dạng tập hợp cấu trúc êlip . Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc, Lâm Tăng Đức . Tạp chí Tự động hóa ngày nay
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Chuyên san tháng 12/2005. Năm 2005.
(Feb 8 2011 3:13PM)
[10]Tham luận: Xác định biên độ nhiễu của dữ liệu trong phương pháp nhận dạng tập hợp sử dụng êlip. Tác giả: Nguyễn Hồng Anh, Trần Đình Khôi Quốc. Hội nghị VICA06. Năm 2005. (Feb 8 2011 3:17PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng thuật toán ABE trong phương pháp nhận dạng theo hướng tập hợp hóa . Tác giả: Nguyễn Hồng Anh, Trần Đình Khôi Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 44+45. Năm 2003. (Feb 8 2011 3:10PM)
[12]Bài báo: Phương pháp tập hợp hóa – Một hướng mới trong Kỹ thuật nhận dạng . Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9/2002. Năm 2002. (Jan 19 2011 4:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Numerical Accurate Computations for Ellipsoidal State Bounding. Authors: S. Lesecq, A. Barraud, Khoi Quoc Tran Dinh. 11th Mediterraneance Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece. Year 2003. (Jan 21 2011 4:02PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mạng Petri
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Điều khiển Số
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Cơ sở Điều khiển tự động
Ngành: Điện
 1998 Sinh viên đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Xung Số
Ngành: Điện
 1998 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn