Trần Đình Liêm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36007 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Liêm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/12/0
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Hoà Tiến - Hoà Vang - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ GDTC
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0914037250
Email: tdliem@ac.udn.vn; tdliem@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1985: Công tác tại trường CNKT Nguyễn Văn Trỗi - Đà Nẵng
  • 1996 đến nay: Công tác tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn