Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,957

 Ảnh hưởng của độ cứng và chiều dài kết cấu nhịp đến dao động cảu cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng di động
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Nguyễn Xuân Toản, ThS Trần Đức Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 4[45];Từ->đến trang: 243-249;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn