Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,854

 Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ôtô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ kết hợp cọc đất - xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thân Vĩnh Dự, Trần Đức Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 12(61)/2012;Từ->đến trang: 43-49;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn