Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,328

 Một số vấn đề về Công tác học sinh, sinh viên trong đào tạo tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học của Ban liên lạc các trường Đại học & Cao đẳng Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: số 1 - năm 2008;Từ->đến trang: 127 - 132;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một xu thế tất  yếu hiện nay trên thế giới, nó có nhiều ưu việt hơn so với đào tạo theo niên chế nhưng trong quản lý học sinh, sinh viên lại gặp nhiều khó khăn hơn, để phân tích và sơ bộ tổng kết một số tình hình thuận lợi, khó khăn trong công tác học sinh sinh viên, từ đó tìm ra những nguyên nhân, để trên cơ sở đó mà có những đề xuất với các cấp lãnh đạo nghiên cứu xem xét ra quyết định.

marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn