Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,628

 Quản lý học sinh, sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ" năm 2009. Trường CĐCNTT - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 49 - 55;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn