Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,264

 Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trong học sinh, sinh viên tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
Nơi đăng: Hội thảo chuyên đề "Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Số: 11/2007;Từ->đến trang: 17- 23;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khác; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn