Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,548

 Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2011;Từ->đến trang: 117-127;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn