Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,819

[1] Huân chương Quyết thắng, hạng nhất. Số: 606/QĐ. Năm: 1975.
[2] Huân chương kháng chiến, hạng ba. Số: 244/KT/HĐNN. Năm: 1989.
[3] Giấy khen. Số: 05/QĐKT. Năm: 2003.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Số: HHĐ ĐNS/0004484. Năm: 2007.
[6] Giấy khen. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 2890/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2008.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng vì: Đã có thành tích xuất sắc: Đã thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố ĐN giai đoạn 1989- 2010. Năm: 2010.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2010.
[10] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4160/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[11] Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 6600/QĐ-UBND. Năm: 2010.
[12] Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 2118/QĐ-UBND. Năm: 2011.
[13] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng vì: Đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình HSSV giai đoạn 2009-2012. Số: 2564/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[14] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 429/QĐ-UBND. Năm: 2013.
[15] Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Số: Số HHD DDNF 003526. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn