Trần Đình Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15903 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/12/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Bách Khoa Sài Gòn
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm; Tại: Bách Khoa Tp HCM
Dạy CN: Các môn học về thiết kế công trình Cầu
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - B2
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Trường Đại học Bách Khoa, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: dinhminh21@yahoo.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TOP-BASE TRONG XỬ LÝ ĐẤT NỀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Th.S Trần Đình Minh. Mã số: T2015-02-122. Năm: 2015. (Apr 14 2016 5:31PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges Testing System” đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các Công trình cầu trên địa bàn Miền Trung và Tây nguyên. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Duy Thảo. Thành viên: Th.S Phan Hoàng Nam; Th.S Trần Đình Minh. Mã số: Đ2013-02-70. Năm: 2013. (Apr 14 2016 5:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TOP-BASE TRONG XỬ LÝ ĐẤT NỀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM. Tác giả: Th.S Trần Đình Minh. Tạp chí KHCN Trường đại học GTVT Tp HCM. Số: 16. Trang: 55-59. Năm 2015. (Apr 14 2016 5:34PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế cầu Thép, Anh văn chuyên ngành, An toàn lao động, Tin học ứng dụng trong xây dựng cầu.
Ngành: Xây dựng
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn