Trần Đức Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,898

 
Mục này được 17709 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đức Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/10/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Kiến trúc; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Lịch sử kiến trúc, Cơ sở kiến trúc.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 842740; Mobile: 0914044466
Email: tdquang@edu.ud.vn; ducquangdng@hotmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 2000 - 2012: Giảng viên Bộ môn Kiến trúc - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Từ 2012 - nay: Giảng viên Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng gỗ pallet cho xây dựng và trang trí.. Chủ nhiệm: ThS. Trần Đức Quang. Thành viên: Th.S Lê Phong Nguyên. Mã số: T2013-021-86. Năm: 2012. (Dec 21 2015 5:53PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Cải tạo Khu nhà học Chất lượng cao và Phòng thí nghiệm Khoa Hóa – Điện, Trường Đai học Bách khoa - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Trần Đức Quang. Thành viên: . Mã số: T2011-02-22. Năm: 2011. (Dec 23 2012 8:54PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổ chức không gian sinh hoạt công cộng trong trường đại học. Chủ nhiệm: Trần Đức Quang. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Trang. Mã số: T2007-02-06. Năm: 2007. (Dec 23 2012 8:50PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Mở rộng không gian quảng trường nhà hát Trưng Vương. Chủ nhiệm: Trần Đức Quang. Mã số: T05-15-95. Năm: 2005. (Dec 23 2012 8:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Thiết kế kiến trúc cảnh quan hỗ trợ đô thị khắc phục ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Tác giả: Trần Đức Quang, Phan Hữu Bách. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2016". Trang: 151-155. Năm 2016. (Jun 25 2017 10:16PM)
[2]Bài báo: Kiến trúc sư Le Corbusier – Căn nhà nhỏ, Giấc mơ lớn.. Tác giả: Th.S Trần Đức Quang. Tạp chí Kiến trúc. Số: Số245 -09 -2015. Trang: Trang 90-94. Năm 2015. (Dec 21 2015 5:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Urban immigrant worker housing research and design for Da Nang, Viet Nam. Authors: David Rockwood, Trần Đức Quang. Sustainable Cities and Society. No: Volume 26. Pages: 108-118. Year 2016. (Jun 25 2017 10:40PM)
[2]Presentations: Viet Nam workforce housing research and design. Authors: David Rockwood, Trần Đức Quang. Kỷ yếu hội nghị quốc tế EAAE/ARCC 2016 "Nghiên cứu kiến trúc hướng đến các thách thức xã hội". Pages: 123. Year 2016. (Jun 26 2017 11:31AM)
[3]Article: An investigation on climate responsive design strategies of vernacular housing in Vietnam. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quốc Bảo, Trần Đức Quang, Sigrid Reiter. Building and Environment. No: 46. Pages: 2088 đến 2106. Year 2011. (Dec 23 2012 9:10PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2003 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn