Thái Quỳnh Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,594

 
Mục này được 35912 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Quỳnh Châu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/02/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Victoria University of Wellington, New Zealand
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English (IELTS 8.0)
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tqchau@ufl.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Repeating a Monologue Under Increasing Time Pressure: Effects on Fluency, Complexity, and Accuracy. Authors: Thai, C. and Boers, F.. TESOL Quarterly. No: n/a. Pages: n/a. Year 2015. (Apr 21 2015 12:09PM)
[2]Presentations: 3/2/1 vs 2/2/2 - A solution for large EFL speaking classes. Authors: Chau Thai. Presented at the Tri-ELE International Conference on English Language Education, Bangkok, Thailand. Year 2014. (Aug 2 2014 5:20PM)
[3]Presentations: The effect of task repetition and increasing time pressure on the fluency, accuracy, structural complexity and lexical richness of Vietnamese EFL students' speech. Authors: Thái Quỳnh Châu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Presented at the TESOL conference, Ho Chi Minh city, Vietnam. Year 2013. (Feb 15 2014 7:48PM)
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng thạc sĩ "New Zealand ASEAN scholars awards". Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn