Nguyễn Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,491,403

 
Mục này được 12938 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/02/0
Nơi sinh: Tx Lạng Sơn
Quê quán Tx Lạng Sơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý hạt nhân; Tại:
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 840715; Mobile: 0905152243
Email: thanhhabtc@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn