Lê Thị Thanh Nhàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26999 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thanh Nhàn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/05/1975
Nơi sinh: Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Núi Thành, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Nga; Tại: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa học Thông tin và Thư viện; Tại: Đại học Simmons , thành phố Boston ,Bang Massachusett
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp và Nga
Địa chỉ liên hệ: K278 B/10 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3849324; Mobile: 0983 305575
Email: lttnhan@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2017-11/2018: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng;

3/2017- 9/2017: Thư viện viên,phụ trách Tổ Nghiệp vụ – Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng;

1/2015- 3/2017: Thư viện viên công tác tại Bộ phận Đào tạo – Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng;

4/2004- 1/2015: Thư viện viên công tác tại Góc Nghiên cứu Việt Nam – Hoa Kỳ – Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng;

9/2003- 4/2004: Nhân viên Phòng Dịch vụ Thông tin – Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng;

3/2003-9/2003: Nhân viên Phòng Xử lý ‎Kỹ thuật (Tài nguyên Thông tin) – Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn