Nguyễn Thị Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,695,067

 
Mục này được 8487 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/06/1987
Nơi sinh: 
Quê quán Đông Hà, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội)
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Ulsan
Dạy CN: Ngoại thương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935666220
Email: thaontp@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2013 - Nay: Giảng viên khoa Kinh doanh quốc tế
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of consumer participation in online brand communities on consumer behavioral intentions . Authors: Nguyen Thi Phuong Thao, Doyle Kim, Woo Lee Choi . Journal of Marketing Management Research. No: 20. Pages: 23-39. Year 2014. (Feb 23 2015 11:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn