Nguyễn Thị Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 8955 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/00/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh Tế Phát Triển; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kinh Tế Phát Triển
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English, French
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: thaonguyen@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Thành viên: Lê Minh HiếuTrần Thị Hoàng Yến. Mã số: T2011-04-01. Năm: 2011. (Apr 5 2016 3:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic trong phân tích giảm nghèo ở thành phố Hội An. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. TC khoa học công nghệ đại học đà nẵng. Số: 6(79). Trang: 14-17. Năm 2014. (Apr 5 2016 3:10PM)
[2]Bài báo: Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Ky. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 1-2013. Trang: 50-57. Năm 2013. (Apr 5 2016 3:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn