Nguyễn Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,173

 
Mục này được 13040 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: International Management; Tại: University of Bath
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Customer behavior; Gender in marketing; Marketing education
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: thaonp@due.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Formation of Facebook Wellbeing: The Perspectives of Self-disclosure, Social Support, Stress, Loneliness and Fear of Missing Out. Tác giả: MG Chu, PT Nguyen. 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). Số: ISBN: 978-604-84-3471-7. Trang: 25-40. Năm 2018. (Jun 8 2019 1:24AM)
[2]Bài báo: Factors Affecting Online Purchase Intention on Facebook: The Role of Online Customer Experience. Tác giả: PT Nguyen, TKT Ngo. 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). Số: ISBN: 978-604-84-3471-7. Trang: 52-69. Năm 2018. (Jun 8 2019 1:25AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Global Business Environment
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên chính quy bậc Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên chính quy bậc Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kênh Marketing
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên chính quy bậc Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing căn bản
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên chính quy bậc Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn