Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='thdung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Hạnh Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,643,169

 
Mục này được 4977 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hạnh Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/12/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 02363 849322; Mobile: 0908025415
Email: hanhdungtran@gmail.com;thdung@lirc.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn