Nguyễn Bá Thế
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,512

 
Mục này được 3763 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Bá Thế
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/10/1972
Nơi sinh: CT48 Tỉnh Đội Quảng Nam
Quê quán Tam phú - Tam Kỳ - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê - Tin học; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Kinh doanh và quản lý; Tại: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Dạy CN: Thống kê - Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 15/8 Lê Hồng Phong - TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 01-09-1996 đến nay: Giảng viên - Trường ĐH Kinh tế Đà nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG ERP CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP. ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Thế. Mã số: B2010-ĐN04-43. Năm: 2010. (Apr 5 2016 10:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thống kê thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân và giải pháp kiểm soát, phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Ngô Tân*; ThS. Nguyễn Bá Thế. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 28. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[2]Bài báo: Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Bá Thế; ThS. Ngô Tân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng. Số: 11(72). Trang: 69-75. Năm 2014. (Apr 5 2016 11:07AM)
[3]Bài báo: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ERP VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG ERP TẠI VIỆT NAM. Tác giả: ThS. Nguyễn Bá Thê; ThS. Ngô Tân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng. Số: 9[58]. Trang: 79 - 84. Năm 2012. (Apr 5 2016 11:03AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chủ biên: Nguyễn Bá Thế. Nơi XB: Nhà XB: - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN. Năm 2011.(Apr 5 2016 11:09AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Năm: 1996.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 Đại học  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Kinh tế lượng
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Đại học  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Lý thuyết hệ thống
Ngành: Khoa học quản lý
 1997 Đại học  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn