Trần Huy Khánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,604,163

 
Mục này được 18354 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Huy Khánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/06/1987
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Vĩnh Linh-Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Biên Phiên Dịch; Tại: Đại học Ngoại Ngữ-ĐHDN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Biên Phiên dịch
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3 699693; Mobile: 0906291396
Email: huykhanhdn@gmail.com; thkhanh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ-ĐHĐN
2010: Học Khóa Đào tạo Phiên dịch của Tổng vụ Biên-Phiên dịch Liên minh Châu Âu (EU)
2013-2015: Học Thạc sỹ tại Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát các Phương tiện tu từ sử dụng trong Tiêu đề báo chí tiếng Anh. Tác giả: Ngu Thien Hung, Tran Huy Khanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (40). 2010. Trang: Quyển III, 126-132. Năm 2010. (Jan 14 2013 10:27AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” năm 2009

 Ngôn ngữ

 2009

 9008/QD/BGD&DT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

[2] Giải Nhất “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Trường Đại học Ngoại Ngữ năm 2009

 Ngôn ngữ

 2009

 99/ĐHNN-KH

 Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phiên Dịch 1, 2, 3/ Interpreting 1, 2. 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên Liên Thông, Chính Quy, Bằng Hai, Tại chức  Trường Đại học Ngoại Ngữ
[2]Biên Dịch 1/ Translation 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên Chính quy, Liên thông, Bằng hai, Tại chức  Đại học Ngoại Ngữ
[3]Ngữ Âm/Phonetics& Phonology
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên Chính quy, Bằng hai, Tại chức  Đại học Ngoại ngữ
[4]Nói 1, 2/ Speaking 1, 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên Chính quy năm 1
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn