Trương Hoàng Lộc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,827,231

 
Mục này được 14963 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hoàng Lộc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/10/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hiền Lương - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình DD&CN; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 0511. 3868099
Điện thoại: 0236. 3822571; Mobile: 0905961889
Email: hoangloctruong89@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2012 - nay: giảng dạy tại khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Sư pham Kỹ thuật - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu gia cường, sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép trong công trình xây dựng dân dụng bằng tấm dán Fiber Reinforced Polymer (FRP). Chủ nhiệm: KS. Trương Hoàng Lộc. Mã số: T2014-06-60. Năm: 2014. (Jan 15 2016 2:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của đất nền đến các công trình xây dựng chịu tải trọng động đất tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Phát. Thành viên: KS. Trương Hoàng Lộc. Mã số: T2014-06-53. Năm: 2014. (Jan 15 2016 2:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn