Thiều Hoàng Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,713

 
Mục này được 17236 lượt người xem
Họ và tên:  Thiều Hoàng Mỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/01/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Quang, Điện Bàn Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh ; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kĩ năng tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp
Điện thoại: 02363699693; Mobile: 0903 545 304
Email: thmy@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn