Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,378

 Nghiên cứu dịch vụ nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  ThS. Hà Quang Thơ; Thành viên:  PGS. TS. Võ xuân Tiến
ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B2006-ĐN 04-11 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Đề tài đánh giá một cách đúng đắn nhu cầu và khả năng của người có thu nhập thấp; khả năng cung ứng của các chủ thể tham gia cũng như khả năng của thành phố để lựa chọn mô hình cung ứng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Ngoài ra, đề tài còn định hướng các cách thức để huy động nguồn lực thực hiện mô hình cũng như các chính sách hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng.

Sản phẩm: Báo cáo phân tích; Báo cáo toàn văn công trình nghiên cứu.
Địa chỉ ứng dụng: Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng; Tài liệu tham khảo hữu ích cho việc xây dựng các chính sách về đất đai và nhà ở liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình “3 có” của thành phố; Tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Kinh tế và quản lý công.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn