Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,249

 Phương pháp luận kiểm kê và đánh giá tài nguyên du lịch. Ứng dụng trong khảo sát tài nguyên du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Trương Sĩ Quý; Thành viên:  ThS. Hà Quang Thơ
Số: B98-14-11 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm kê và đánh giá tài nguyên du lịch của một vùng. Kiểm kê tài nguyên du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng theo loại tài nguyên, thứ tài nguyên và kiểu tài nguyên. Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá từng điểm thu hút của vung du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng. Lập danh mục cơ sở dữ liệu về từng điểm thu hút để phục vụ cho việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch của vùng.

Sản phẩm: Báo cáo toàn văn công trình nghiên cứu
Địa chỉ ứng dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói chung và doanh nghiệp lữ hành nói riêng; Các nhà nghiên cứu có quan tâm trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn